Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube
2 minutes reading time (445 words)

Darujte 2% z dane

žení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu zamestnanci, podnikatelia, firmy

 

Darujte prosím 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Tenisový klub Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom TK pre deti vo veku od 5 do 18 rokov.

 

Naše identifikačné údaje ako prijímateľa sú nasledovné :

 

Názov:              TK Slávia SPU Nitra

Sídlo:               Nitra, 949 01, Ďumbierska 2

Právna forma:   občianske združenie

IČO:                18046924

 

 

Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2016, vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane ...“. Potom vyplňte tlačivo „Vyhlásenie ...“ Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane predložte (do 30. apríla 2017) miestne príslušnému Daňovému úradu (pobočke alebo kontaktnému miestu DÚ) podľa Vášho trvalého pobytu. Vyhlásenie s Potvrdením môžete predložiť aj ktorémukoľvek členovi Správnej rady TK alebo trénerovi TK. Ich odovzdanie príslušnému správcovi dane zabezpečíme. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Tlačivo „Vyhlásenie ...“

Ak ste fyzická osoba (FO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2016, darovanie 2% z vašich daní môžete urobiť vo „vyhlásení“, ktoré je súčasťou daňového priznania (tlačivo typ „A“ oddiel VIII, tlačivo typ „B“ oddiel XII). Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 31.03.2017 vrátene). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Ak ste právnická osoba (PO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016, podiel zaplatenej dane do výšky 2% (1 %) môžete poukázať vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť priznania) – do výšky 2% vtedy, ak ste v roku 2016, alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Ak ste neposkytli tieto finančné prostriedky ako dar najmenej v uvedenej výške, ste oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane Vami určenému prijímateľovi (viacerým prijímateľom) len do výšky 1 % zaplatenej dane. Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 31.03.2016 vrátene). Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.novinka od roku 2016!

Veríme, že sa rozhodnete správne.

 

Ing. Pavel Matuščín v. r., prezident TK Správna rada TK

Prehľad zápasov súťaže družstiev a súpisky
Mikuláš 2016

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://tknitra.sk/