Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube
2 minutes reading time (493 words)

Asignácia 2 percent z daní

TK_Nitra_2_perc_2019

Vážení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu
– zamestnanci, podnikatelia, firmy

Darujte prosím 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu TK Slávia SPU Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom TK pre deti vo veku od 5 do 18 rokov.


Naše identifikačné údaje ako prijímateľa sú nasledovné :
Názov :            TK Slávia SPU Nitra
Sídlo :              Nitra, 949 01, Ďumbierska 2
Právna forma :  občianske združenie
IČO :               18046924

Ak ste fyzická osoba (FO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, darovanie 2% z vašich daní môžete urobiť vo „vyhlásení", ktoré je súčasťou daňového priznania (tlačivo typ „A" oddiel VIII, tlačivo typ „B" oddiel XII). Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota je do 31.03.2020 vrátane).

Ak ste právnická osoba (PO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019, podiel zaplatenej dane do výšky 2% (1%) môžete poukázať vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (VI. časť priznania) – do výšky 2% vtedy, ak ste v roku 2019, alebo najneskôrv lehote na podanie daňového priznania darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane Vami určeným daňovníkom (ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie) na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak ste neposkytli tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, ste oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane Vami určenému prijímateľovi (viacerým prijímateľom) len do výšky 1 % zaplatenej dane. Môžete tak urobiť v lehote na podanie daňového priznania (základná lehota je do 31.03.2020 vrátane).

Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2019, vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Potom vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2%..." Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane predložte (v lehote do 30. apríla 2020) miestne príslušnému Daňovému úradu (pobočke alebo kontaktnému miestu Daňového úradu) podľa Vášho trvalého pobytu. Vyhlásenie s Potvrdením môžete predložiť aj ktorémukoľvek členovi Správnej rady TK alebo trénerovi TK. Ich odovzdanie príslušnému správcovi dane zabezpečíme.

V prípade, že uznáte za vhodné informovať nás, že ste nám nejakú sumu poukázali, môžete tak urobiť zaškrtnutím súhlasu vo Vašom daňovom priznaní. Budeme Vám vďační.

Veríme, že sa rozhodnete správne.

          Ing. Pavel Matuščín v. r.                                                 Správna rada TK
                  prezident TK

File Name: Vyhlasenie_2019_o_-poukazani_podielu_zaplatnej_dane-zamestnanci-predvyplnene_tlacivo
File Size: 127 kb
Download File
Novoročné prianie
Lucia Hradecká je majsterkou Západoslovenského kra...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://tknitra.sk/