Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube

Členské príspevky na rok 2015

Správna rada TK Nitra stanovuje pre rok 2015 členské poplatky nasledovne:

100 € (splatné do 30.4.) – súťažní hráči registrovaní v STZ
30 € (splatné do 30.4.) – rekreační hráči
0 € - čestní členovia, členovia Správnej rady

Členský poplatok uhradiť prevodným príkazom na účet klubu, ako variabilný symbol uviesť číslo členského preukazu pre identifikáciu platby, bez znakov "TKN". Do správy pre prijímateľa uviesť MENO a PRIEZVISKO člena, za ktorý sa členský poplatok uhrádza.

Číslo účtu: IBAN: SK13 5600 0000 0068 3996 3002 Prima banka Slovensko a.s

  447 zobrazení článku

Kondičné sústredenie jar 2015

Tenisový klub Nitra organizuje pre svojich hráčov kondičné sústredenie, ktoré sa tradične uskutočni na Skalke pri Kremnici v termíne od 7.4 - 12.4.2015.

Program:

7.4.2015 kondičný tréningový program v tenisovom areály na Chrenovej

8.4 až 12.4.2015 kondičný tréningový program v rekreačnom stredisku na Skalke pri Kremnici.

Odchod 8.4.2015 o 8:00 hod. spred tenisových dvorcov na Chrenovej.

Celý článok
  544 zobrazení článku

Darujte 2% z dane

Vážení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu – zamestnanci, podnikatelia, firmy!

Darujte prosíme 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Tenisový klub Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom tenisovom klube.

Celý článok
  547 zobrazení článku

Pozdrav k Vianociam, poďakovanie a prianie do roku 2015

Vážení športovci - členovia TK Nitra,

Ďakujeme Vám za úsilie, s ktorým ste pristupovali v roku 2014 k reprezentácii klubu v súťažiach jednotlivcov aj družstiev a za dosiahnuté výsledky.  Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do roku 2015 hlavne dobré zdravie a ešte úspešnejšie športové výsledky ako tomu bolo v tomto roku.

Vážení športoví priaznivci a sponzori TK Nitra,

Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu, ktorú ste vynakladali v tomto roku k tomu, aby naši športovci mohli dosahovať čo najúspešnejšie výsledky. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov  a do roku 2015 veľa osobných a pracovných úspechov a chuti opäť sa podieľať na podpore športovej prípravy talentovaných športovcov v našom TK.

Celý článok
  625 zobrazení článku

OZNAM o konaní členskej schôdze TK Nitra

OZNAM

o konaní členskej schôdze TK Nitra

Správna rada v zmysle bodu VII. Stanov zvoláva členskú schôdzu členov TK Nitra, ktorá sa bude konať dňa 17.12.2014  o  18,00  hod. v priestoroch
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra (v zasadacej miestnosti).
Členskej schôdze sa môžu zúčastniť a využiť hlasovacie právo iba členovia
klubu s riadne uhradeným členským príspevkom na rok 2014.

Zverejnenie tohto Oznamu na internetovej stránke TK Nitra sa v zmysle Stanov pokladá za doručenú pozvánku. Písomné ani mailové pozvánky nebudú doručované.

Správna rada TK Nitra, Ing. Pavel Matuščín, prezident TK Nitra

  431 zobrazení článku

Kondičné sústredenie - jeseň 2014

Tenisový klub Nitra organizuje pre svojich hráčov kondičné sústredenie, ktoré sa tradične uskutočni na Skalke pri Kremnici v termíne od 6.10 - 11.10.2013. Bližšie informácie poskytnú tréneri Mgr. Petra Pochabová - 0905 681 920, Mgr. Michal Tóth.

  432 zobrazení článku

Zápis detí - jeseň 2014

V prvých septembrových týždňoch sa bude konať v tenisovom areáli Ďumbierska 2 v Nitre - Chrenová na kuroch zápis detí do prípravných kurzov tenisu. Kurzy sú určené pre deti od veku 5 rokov (a viac).

5. 9. 2013 (piatok), 16:00 - 18:00
6. 9. 2013 (sobota) 10:00 - 11:00

Kontakt: 0905 681 920, 0903 274 164

  386 zobrazení článku

Letný tábor - nové turnusy

  530 zobrazení článku

Letný kemp

letný camp

Celý článok
  584 zobrazení článku

Majstrovstvá zápodoslovenského regiónu -ml.žiaci, dorast

Nina Húsková (TK Nitra) zlatá a strieborná, Dominika Sujová dvojnásobne zlatá, David Valent strieborný

Vydarený úvod letnej tenisovej sezóny zažíva zverenkyňa trénerky Mgr. Petry Pochabovej, nitrianska tenisová nádej, Nina Húsková (12r.).

Celý článok
  786 zobrazení článku