Vážení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu – zamestnanci, podnikatelia, firmy!

Darujte prosíme 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Tenisový klub Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom tenisovom klube.

Naše identifikačné údaje ako prijímateľa sú nasledovné:

Názov: Tenisový klub Nitra

Sídlo: Ďumbierska 2, 94901 Nitra

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 18046924

Ak ste fyzická osoba (FO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013, darovanie 2% z vašich daní môžete urobiť vo „vyhlásení“, ktoré je súčasťou daňového priznania (tlačivo typ „A“ oddiel VIII, tlačivo typ „B“ oddiel XIII). Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 31.03.2014 vrátane).

Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2013, vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Potom vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2%...“ Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane predložte (v lehote do 30. apríla 2014) miestne príslušnému Daňovému úradu (pobočke alebo kontaktnému miestu Daňového úradu) podľa Vášho trvalého pobytu. Vyhlásenie s Potvrdením môžete predložiť aj ktorémukoľvek členovi Správnej rady TK alebo trénerovi TK. Ich odovzdanie príslušnému správcovi dane zabezpečíme.

Ak ste právnická osoba (PO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013, podiel zaplatenej dane do výšky 2% (1,5%) môžete poukázať vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť priznania) – do výšky 2% vtedy, ak ste v roku 2013, alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Ak ste neposkytli tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, ste oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane Vami určenému prijímateľovi (viacerým prijímateľom) len do výšky 1,5 % zaplatenej dane. Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 31.03.2014 vrátane).

V prípade, že uznáte za vhodné o výške poukázanej sumy nás informovať, môžete tak urobiť mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo SMS správou na tel. č. 0903/294046 (TK Nitra). Budeme Vám vďační.

Veríme, že sa rozhodnete správne

Ing. Pavel Matuščín, prezident TK Ing. Alexandra Bernáthová, viceprezident TK

Správna rada TK

Tlačivá k poukázaniu Vašich 2% z dane:

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre náš športový klub

ĎAKUJEME za Vašu podporu!