O klube

578102874

Korešpondenčná adresa:

TK Slávia SPU Nitra

P.O.BOX 10 A

949 01 Nitra

email: tknitra (at) tknitra (dot) sk

Právna forma: občianske združenie

Názov OZ: TK Slávia SPU Nitra

IČO: 18046924

Bankové spojenie: IBAN: SK13 5600 0000 0068 3996 3002 Prima banka Slovensko a.s.

Sídlo: tenisový areál Ďumbierska 2, Nitra

Funkcionári a tréneri TK Nitra

Správna rada:

Ing. Pavel Matuščín – predseda správnej rady a prezident TK
JUDr. Kamil Beresecký
Ing. Alexandra Bernáthová - podpredseda správnej rady
Mgr. Ján Studenič
Mgr. Petra Pochabová 182848963 Marián Uhrík
Ing. Pavel Tomaschek

Tréneri:

Mgr. Ján Frančák
Ing. Andrea Hradecká
Ing. Ján Kopecký
Ing. Marián Krasňan
Mgr. Petra Pochabová
Radoslav Uhrík

Revízor účtov:

Vladimír Besedéš

Vypletanie rakiet:

Ing. Ján Kopecký, +421 903 376787