Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube
1 minute reading time (105 words)

Oznam - členská schôdza

Vážení členovia TK Nitra,

správna rada TK Nitra zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v termíne

19.12.2012 (streda) o 18:00 v priestoroch Spojenej školy, ul. Slančíkovej 2 (v priebehu týždňa bude upresnená miestnosť - veľká sála alebo bar).

Návrh programu:

  • Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
  • Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie od konania ostatnej členskej schôdze.
  • Správa o hospodárení klubu za uplynulé obdobie od konania ostatnej členskej schôdze.
  • Plán činnosti klubu na rok 2013.
  • Vyhodnotenie a návrh na ocenenie hráčov klubu.
  • Diskusia.
  • Návrh uznesenia.
  • Záver.

Pre všetkých členov bude pripravené malé občerstvenie. Potvrdťe svoju účasť emailom na adresu tknitra @ tknitra . sk.

Členské príspevky na rok 2013
Umiestnenie družstiev TK Nitra v súťažiach družsti...