Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube
1 minute reading time (81 words)

Oznam o konaní členskej schôdze

Oznam o konaní členskej schôdze

Termín :               10.04.2013 (streda) o 17,30 hod.

Miesto :               reštaurácia U krba (GPS: N48.308916 - E18.122300)

Program :

1. Správa o činnosti za rok 2012

2. Hospodárenie za rok 2012

3. Plán činnosti na rok 2013

4. Diskusia

Členskej schôdze sa môžu zúčastniť iba členovia TK Nitra, ktorí majú uhradený členský príspevok za rok 2012. Za člena mladšieho ako 18 rokov sa môže členskej schôdze zúčastniť jeden z jeho zákonných zástupcov.

Zoznam platných členov TK Nitra PDF

Správna rada TK

Extraliga ženy 2013
Členské príspevky na rok 2013