Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube
2 minutes reading time (498 words)

Asignácia 2 percent z daní

vyhlasenie

Vážení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu
– zamestnanci, podnikatelia, firmy

Darujte prosím 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu TK Slávia SPU Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom TK pre deti vo veku od 5 do 18 rokov.

Naše identifikačné údaje ako prijímateľa sú nasledovné :
Názov :            TK Slávia SPU Nitra
Sídlo :              Nitra, 949 01, Ďumbierska 2
Právna forma :  občianske združenie
IČO :               18046924

Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2017, vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane ...". Potom vyplňte tlačivo „Vyhlásenie ..." Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (pozor: na rok 2018 platia nové tlačivá) predložte (do 30. apríla 2018) miestne príslušnému Daňovému úradu (pobočke alebo kontaktnému miestu DÚ) podľa Vášho trvalého pobytu. Vyhlásenie s Potvrdením môžete predložiť aj ktorémukoľvek členovi Správnej rady TK alebo trénerovi TK. Ich odovzdanie príslušnému správcovi dane zabezpečíme. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste fyzická osoba (FO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2017, darovanie 2% z vašich daní môžete urobiť vo „vyhlásení", ktoré je súčasťou daňového priznania (tlačivo typ „A" oddiel VIII, tlačivo typ „B" oddiel XII). Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 03.04.2018 vrátane). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste právnická osoba (PO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017, podiel zaplatenej dane do výšky 2% (1 %) môžete poukázať vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (VI. časť priznania) – do výšky 2% vtedy, ak ste v roku 2017, alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Ak ste neposkytli tieto finančné prostriedky ako dar najmenej v uvedenej výške, ste oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane Vami určenému prijímateľovi (viacerým prijímateľom) len do výšky 1 % zaplatenej dane. Môžete tak urobiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (základná lehota do 03.04.2018 vrátane). Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – novinka od roku 2016!

Veríme, že sa rozhodnete správne.

          Ing. Pavel Matuščín v. r.                                                 Správna rada TK
                  prezident TK

pdf
File Name: Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne
File Size: 141 kb
Download File
pdf
File Name: Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateln_20180314-195425_1
File Size: 77 kb
Download File
P O Z V Á N K A - E X T R A L I G A
Zaradenie hráčov do súťažných družstiev na rok 201...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://tknitra.sk/