vianoce2014

Ďakujem členom Správnej rady TK Nitra, trénerom a organizátorom turnajov a súťaží družstiev za ich obetavú prácu v roku 2013.

Ďakujem sponzorom a priaznivcom TK Nitra za pomoc a spoluprácu pri vytváraní priaznivých podmienok pre športovanie detí a mládeže.

Ďakujem všetkým hráčom za úspešnú reprezentáciu TK na turnajoch a v súťažiach družstiev v práve končiacom roku 2013.

Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa veselosti pri lúčení sa s rokom 2013. Do Nového roku prajem všetkým funkcionárom, hráčom, rodičom, sponzorom a priaznivcom tenisu hlavne dobré zdravie, veľa šťastia a úspechov. Aktívnym hráčom trpezlivosť a neutíchajúce úsilie v športovej príprave okorenené výbornými športovými výsledkami.

PF 2014

Ing. Pavel Matuščín, prezident TK Nitra