Klubový blog

Informácie a novinky o našom klube

Členské príspevky na rok 2014

Členské príspevky na rok 2014

Správna rada TK Nitra stanovuje pre rok 2014 členské poplatky nasledovne:

Continue reading
  384 Hits
384 Hits

Letný tábor detí 2014

Letný tábor detí 2014

... alebo na mob.č.: 0905 681920; 0903 274164

  300 Hits
300 Hits

Darujte 2% z dane

Darujte 2% z dane

Vážení rodičia hráčov TK Nitra, priatelia, priaznivci tenisu – zamestnanci, podnikatelia, firmy!

Darujte prosíme 2 percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Tenisový klub Nitra. Ubezpečujeme Vás, že Vami poukázané finančné prostriedky použijeme na rozvoj mládežníckeho tenisu v našom tenisovom klube.

Continue reading
  333 Hits
333 Hits

Predbežné súpisky družstiev na rok 2014

Predbežné súpisky družstiev na rok 2014

Predbežné súpisky družstiev na rok 2014

Vyššie uvedené súpisky družstiev sú predbežné a sú zostavené len z hráčov z príslušných vekových kategórií. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31.3. 2014 platnú registráciu, inak budú zo súpisky vyškrtnutí.

  344 Hits
344 Hits

Jarné kondičné sústredenie 2014

Jarné kondičné sústredenie 2014

Tenisový klub Nitra organizuje jarné kondičné sústredenie na tradičnom mieste v Kremnických horách na Skalke.

Termín: 11 - 16.4. 2014

Účastnícky poplatok: 150 €/osoba (ubytovanie, strava, prenájom telocvične na tréningy, kondičný tréner, rehabilitácia).

Bližšie info a prihlášky: 0905 681920; 0903 274164

  309 Hits
309 Hits

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Ďakujem členom Správnej rady TK Nitra, trénerom a organizátorom turnajov a súťaží družstiev za ich obetavú prácu v roku 2013.

Ďakujem sponzorom a priaznivcom TK Nitra za pomoc a spoluprácu pri vytváraní priaznivých podmienok pre športovanie detí a mládeže.

Ďakujem všetkým hráčom za úspešnú reprezentáciu TK na turnajoch a v súťažiach družstiev v práve končiacom roku 2013.

Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa veselosti pri lúčení sa s rokom 2013. Do Nového roku prajem všetkým funkcionárom, hráčom, rodičom, sponzorom a priaznivcom tenisu hlavne dobré zdravie, veľa šťastia a úspechov. Aktívnym hráčom trpezlivosť a neutíchajúce úsilie v športovej príprave okorenené výbornými športovými výsledkami.

Continue reading
  283 Hits
283 Hits

Kondičné sústredenie - jeseň 2013

Kondičné sústredenie - jeseň 2013

Tenisový klub Nitra organizuje pre svojich hráčov kondičné sústredenie, ktoré sa tradične uskutočni na Skalke pri Kremnici v termíne od 11.10 - 15.10.2013. Bližšie informácie poskytnú tréneri Mgr. Petra Pochabová - 0905 681 920, Mgr. Michal Tóth.

  295 Hits
295 Hits

Zápis detí - jeseň 2013

Zápis detí - jeseň 2013

V prvých septembrových týždňoch sa bude konať v tenisovom areáli Ďumbierska 2 v Nitre - Chrenová na kurte č.4 a 5 zápis detí do prípravných kurzov tenisu. Kurzy sú určené pre deti od veku 5 rokov (a viac).

4. 9. 2013 (streda), 15:00 - 19:00 7. 9. 2013 (sobota) 8:00 - 11:0011. 9. 2013 (streda) 15:00 - 19.00

Kontakt: 0905 681 920, 0903 274 164

  278 Hits
278 Hits

Kids Cup U8 Nitra

Kids Cup U8 Nitra

V dňoch 24. - 25.8.2013 organizuje TK Nitra turnaj detí do 8 rokov. Rozpis súťaže je prístupný na stránkach STZ.

Systém hry sa určí podľa počtu prihlásených, bude sa hrať aj útecha.

Srdečne všetkých pozývame!

  248 Hits
248 Hits

Letný tenisový tábor - nový turnus!

Letný tenisový tábor - nový turnus!

Letný tenisový tábor počas letných prázdnin v TK Nitra!

Vzhľadom na priaznivý ohlas a záujem pokračuje tenisový tábor v TK Nitra novým turnusom v termíne  19. - 23. augusta 2013!

Tenisový tábor pre deti vo veku od 5 do 15 rokov,
strava 1x denne, pitný režim,
výučba tenisu kvalifikovanými trénermi,
kondičná príprava,
tenisové pomôcky,
odmeny v súťažiach.

Tenisový tábor je organizovaný počas pracovných dní v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch tenisového areálu na Chrenovej.

Continue reading
  307 Hits
307 Hits